Philosophia Botanica | Adumbrationes | 330


330. Descriptio justo longior aut brevior, utraque mala est.


Longa nimis evadit descriptio, cum Color viridis in Herba, Mensura partium, & similia, facillime variantia, diffusa oratione proponuntur.


Breviores justo evadunt Descriptiones, cum excluduntur notae singulares, & partes essentiales Herbae, licet minimae, uti Stipulae, Bracteae, Glandulae, Pili & similia.


Lini descriptio sit exempli loco:


A. Brevissima & imperfecta Dodonaei.


Radices exiles. Culmi seu virgae tenues, rotundae. folia oblonga, angusta, acuminata. Flores in summis virgis, speciosi, caerulei. Vascula parva, rotunda, orbiculata. Semen aliquatenus oblongum, laeve, glabrum, splendens, ex fulvo punicans.


B. Longissima superflua & inanis.


Radices angustae, subdivisae, intra terram reconditae.

Caules erecti, rotundi, virides, bipedales vel tripedales, ramosi: Ramis caule dimidio brevioribus.

Folia angusta, viridia, acuta, plurima, uncialia, ad angulum acutum a caule discedentia, basi affixa, non tomentosa, aut villosa: superiora folia tantum semiuncialia sunt & quatuor lineas lata; inferiora tres lineas lata, at suprema vix duas lineas adtingunt in latitudine. Pedunculi simplices, unciales vel sesqui-unciales, crassitie vix dimidiae lineae. Flores in summitatibus ramorum ampli, patentes &c. ut pag. 133.


C. Naturalis & legitima descriptio:


Radix simplex, perpendicularis, flexuosa, pallida: radiculis lateralibus capillaribus.

Caulis simplex, perpendicularis, teres, filiformis.

Folia alterna, sessilia, lanceolata, obsolete trinervia, acuminata, erectiuscula, utrinque glabra; subaxillaria paullo majora.

Rami ex axillis foliorum summorum, erecti, foliis minoribus instructi; rudimenta ramorum marcescentia ex axillis foliorum inferiorum.

Pedunculi foliis oppositi, eisque longiores, filiformes, nudi, terminati Fructificatione solitaria, in generibus descripta.

Cotyledones quasi quatuor, cruciatim oppositi, quorum duo inferiores subovati, superioribus duplo latiores.