Philosophia Botanica | Adumbrationes | 334


334. Loca natalia plantarum respiciunt Regionem, Clima, Solum & Terram.


Horticulturae fundamentum dependet a Loco plantarum, unde Canones & Principia artis formanda, quod demonstravi in Actis Stokholm. 1739. p. t.

Milleri The Gardener's Dictionary tradit specialem culturam singulae plantae; at nimis diffusa & onerosa esset haec Methodus Horticulturae per omnes plantarum detectas species.

Habitationes plantarum ex Loco patescunt, quibus constat, unde Plantarum species conquirendae, pro Herbariis, Hortis, Medicina & Oeconomia.


REGIO tradat Regnum, Provincias, Pagos, & ubi rarissimae plantae, loca specialissima.


CLIMA habet tres dimensiones, Latitudinem, Longitudinem & Altitudinem Loci.


Latitudo est ab Aequatore vel Borealis vel Australis, utraque gradibus divisa 90.


Longitudo communiter ab Insula Ferro Canariensium ad eandem numerat 360.


Altitudo perpendicularis est terrae mensura a mari, versus summa cacumina Alpium.

Mensuratur Barometro, secundum elevationem loci perpendicularis descendente, cujus scala ex mensura anglicana haec est:


unica   .    ½   hexapoda 63
  1   ————— 133
    ½ ————— 208
  2   ————— 290
    ½ ————— 377
  3   ————— 471
    ½ ————— 570
  4   ————— 676
    ½ ————— 787
  5   ————— 905
    ½ ————— 1028
  6   ————— 1158
    ½ ————— 1293
  7   ————— 1435.

Vaillantius inter primos Climata assumsit in loco natali plantarum, sed unice latitudinem respexit. e. gr. Panax foliis ternis quinatis sub latitudine 45. 46. Non vero sufficere solam latitudinem, patet ex locis dissitis, diversissimas plantas proferentibus; multo minus longitudinem.

Latitudines Romae Italiae, Pechini Chinae, Noveboraci Americes, sub eodem gradu Boreali ferme sitae sunt.

Romae 41: 51. Pekin. 39. 55. Noveboracum 41. 0.

Similiter   Palaestina   &   Florida   Boreales.
  Cafferia & Chili Australes.

latitudine fere conveniunt (Cap. Bon. Sp. 34: 15. Jerusalem 31. 40.) sed diversissimas plantas alunt.

Longitudine conveninnt Promontorium septentrionale (Nord. Cap), Upsalia, Roma, Caput Bon. Sp. plantis diversissimis.

Altitudo magis conveniens est pro habitatione plantarum.


Aquaticae Plantae Indicae cum Europaeis saepe conveniunt, uti Utricularia, Drosera, Aldrovanda, Nymphaea, Sagittaria.

Alpinae Plantae Lapponiae, Groenlandiae, Sibiriae, Helvetiae, Walliae, Pyrenaeorum, Olympi, Ararat, Brasiliae, licet remotissimae, saepe eaedem sunt.


Strata Telluris supra aquam ubique, ni fallor, eadem & eodam ordine posita sunt: supremum Petra, dein Schistus, tum Marmor, demum Schistus, tandem Cos. It. wgoth. 77.


Sit paratum mari paullo altius plantis pratensibus uberrimis refertum, elevetur adjacens magisque a mari remota terra, mox aliae plantae & sylvestres hanc operient, cujus exempla in It. scan.

SOLIUM respicit Telluris naturam:

Mare aqua salsa refertum, occultat plantas radicibus destitutas, per poros nutriendas, frigoris impatientes:

Littora maris Arena sive Sabulo, sale impraegnato, maris fluctibus ventisque exposita, alunt proprias plantas.


Fontes scaturiunt aqua gelida purissima:

Fluvii aquam puram, subfrigidam, motu agitatam vehunt.

Ripae Fluviorum & Lacuum hyeme sub aqua reconditae.

Lacus aqua pura repletae, fundo consistenti gaudent.

Stagna & Fossae fundo limoso & aqua quieta sunt repleta.

Paludes humo lutosa laxa & aqua referta, aestate siccescunt.

Cespitosae Paludes, refertae humo mixta Sphagno, tectae tuberibus, cinctae aqua limosa, profunda.

Inundata loca hyeme repleta aqua, aestate putrida exsiccata, imbribus interdum suffusa.

Uliginosa mihi sunt loca spongiosa, aqua putrida laborantia, colonis invisa, nec segetis, nec foeni proventui apta, innotescentia propriis plantis.

Alpes, Montes altissimi, intrantes Aeris secundam regionem, Arboribus spoliati, summis cacuminibus nive perenni tectis, convallibus humo cespitosa repletis.

Rupes constant petris, murisve praeruptis aridissimisque.


Montes & Colles sabulosi, aridi steriles, aquam vix admittunt.


Campi aprici ventibus expositi, sicci, asperi sunt.


Silvae umbrosae terra sabulosa sterili refertae.


Nemora ad radices montium, inter Lucos, humo spongiosa tecta, umbrosa semper, exhalantia continuo aerem humidiusculum, ventis minime expositum, Plantas Vernales, frigoris & caloris impatientes, alunt.


Prata Herbis luxuriantia, campis depressis, convallibusque constant.

 1. Fertilia
  Lotus
  Trifolium rubr.
  Scorzonera
  Campanula
  Millefolium
  Rhinanthus
  Linum cathartic.
  Lathyrus lut.
  Melampyr. 513.
  Galium luteum
  Ranunculus acris.
 2. Exsucca
  Briza
  Lagopus
  Hypochoeris
  Lilium Convall.
  Viscaria
  Bistorta sobolif.
  Agrimonia
  Helianthemum
  Geranium sangv.
  Arnica
 3. Humidiuscula
  Alopecurus Fl. 52.
  Succisa
  Lychnis palustr.
  Geum palustr.
  Fritillaria
  Thalictrum Fl. su. 453.
  Opulus
  Frangula
  Dulcamara
  Clymenum paris.
  Parnassia.

Pascua differunt a pratis, quod steriliora, sicciora & magis sabulosa.


Arva constant agris requietis;


Agri terra subacta loeta gaudent.


Versurae s. Margines agrorum, tanquam prata stercorata considerantur.


Culta in Hortis Terra, subacta, mixta fertilissima, promovet plantas Hortulanis invisas, inter olera luxuriantes.


Fimeta ex stercore animalium congesta:


Ruderata juxta domos, habitacula, vias ac plateas.


TERRAE plantis faventis, sunt Humus, Arena, Argilla & Creta.

Humus tenuissima est plantarum alimentum primarium, observante Kylbelio.

Plantae itaque pleraeque humo delectantur, uti constat experimento Hortulanorum.


Arena sicca, friabilis, siticulosa est.

 1. Arena mobilis. S. N. 2.
  Arundo Fl. 102.
  Elymus Fl. 106.
  Carex. Fl. 749.
 2. Arena farinacea. S. N. 1.
  Erica
  Pinus
  Iberis. Fl. su. 536.
 3. Arena vulgaris.
  Asparagus
  Scleranthus
  Peganum
  Orrithopus
  Ulex
  Ceratocarpus
 4. Arena sabulosa, montosa.
  Herniaria
  Digitalis
  Acinos
  Serpillum
  Androsace Fl. su. 160.
  Radiola.

Argilla tempestate humida, unctuosa, sicca autem tempestate indurata est.


Creta in collibus, siccissimis, aridissimis:

Dignoscitur sic ex sola inspectione plantarum subjecta terra & solum.

Potentilla vulgaris colorem argenteum foliorum induens, indicat in terra latente argillam.

Melampyrum Fl. su. 510. montosa.
-- -- -- 511. agros
-- -- -- 512. nemora
-- -- -- 513. prata
-- -- -- 514. sylvas
Pedicularis Fl. suec. 504. uliginosa
Aira Fl. suec. 71. turfas indicat.