Philosophia Botanica | Adumbrationes | 328


328. Descriptio ordinem nascendi sequatur.


Ordo Descriptionis secundum ordinem partium plantae incedat.

Latitudinem interdum admittit haec regula, sed non omnimodam.

Male primum cirrhi, dein pedunculi, tum glandulae, demum folia, tandem caulis, ultimo petioli promiscue proponerentur.

Praestat naturam sequi a Radice ad Caulem, Petiolos, Folia, Pedunculos, Flores.


TILIA Hort. cliff. 204.


Radix: Caudex descendens, divaricatus, ramosissimus, teres, flexuosus, epidermide decidua: Radiculis capillaribus, flexuosis, subramosis.


Caudex adscendens arboreus, teres, ramosissimus: cortice crasso, poroso, tectus Epidermide in antiquo striato rimosa, in tenello laevi, glabra: ramis praecedentis anni instructis gemmis alternis.


Gemmae ovaae, prominentes, constructae Squamis duabus, alternis, oblongo-obvatis, obtusis, convolutis, subcarnosis, stipulaceis.


Stipulae gemmaceae oppositae, ovatae, glabrae, integerrimae, concavae, involventes folia & caulem.


Caulis simplicissimus, teres, subflexuosus a folio ad folium, decumbenti-patens; laevis, adspersus punctis aliquot vagis obsoletis.


Folia tenella conduplicata, secunda, rugosa, villosa undique: adulta cordata, nervosa, venosa, inaequaliter serrata, acuta, supra glabra, pilis vix conspicuis adspersa, subtus in axillis vasorum majorum barbata.


Petioli teretiusculi, laeves, folio breviores. fere distiche prodeuntes, interjectis spatiis folio brevioribus.


Pedunculi solitarii, petiolo laterales, longiores, filiformes, apice trifidi: lateralibus trifidis, extremitatibus unifloris; Flosculi adeoque septem, altitudine aequales.


Bractea lanceolata, obtusiuscula, albo-colorata, integerrima, longitudine pedunculi, a basi ad medium longitudinis pedunculo unita.


Floris Perianthium quinquepartitum, concavum, colorato-flavescens: magnitudine ferme corollae, deciduum. Corollae Petala quinque, oblonga, obtusa, apice crenata, flavo-albicantia. Staminum Filamenta plurima: triginta vel quadraginta, setacea, receptaculo inserta, longitudine corollae. Antherae subrotundae. Pistilli Germen subglobosum, hirsutum. Stylus cylindricus, altitudine staminum. Stigma obtusum, pentagonum. Pericarpium coriaceum, globosum, quinqueloculare, quinquevalve, basi dehiscens. Semina solitaria, subrotunda.

Cotyledones quinquefidi, extremis & media longioribus. I. B.