Philosophia Botanica | Adumbrationes | 327


327. Descriptio (326) compendiosissime, tamen perfecte, terminis tantum artis, si sufficientes sint, partes depingat secundum Numerum, Figuram, Proportionem, Situm.


Character Naturalis speciei eodem modo, quo generis (167), confici debet, sed admittat notas plures accidentales, quam Generis character.

Notae characteristicae Descriptionis primariae semper observandae in omni parte plantae; sunt a Numerus, b) Figura, c) Proportio, d) Situs.

PHARNACEUM glabrum, pedunculis folia aequantibus. Alsine Amm. rhut. 84. Rostochii frequens.

Radix a. unica. b. filiformis, subramosa. c. albida. d. perpendicularis.

Caules a. plures, b. filiformes, teretes, glabri, geniculati: articulis nudis, c. digitales, d. erectiusculi, demum procumbentes, e. incarnato-colorati, pellucidi.

Rami a. rarissimi, b. facie caulis, c. caule altiores, d. ad genicula enati.

Folia radicalia a. numerosa, b. linearia, integerrima, avenia, succulenta, subtus convexa, margine obtusiuscula, apice subacuminata, c. longitudine saepius articulorum caulis, d. inferiora sensim breviora.

Caulina Folia d. verticillata, a. terna, quaterna, plurave, b. radicalibus simillima, figura & c. magnitudine.

Pedunculi a. solitarii, rarius bini, b. biliformes, c. articulis paullo breviores, angustioresque, d. e geniculo inter folia enati, desinentes apice Pedicellis, a. duobus tribusve, b. capillaribus, nudis, apice unifloris, c. inaequaliter prodeuntibus, florentibusque, d. basi articulatis, absolutaque florescentia dependentibus.

Bracteae a. numero pedunculorum, b. ovatae, c. minimae, d. ad basin pedunculi communis & partialium.

Florum Calyx. Perianthium a. pentaphyllum: b. foliolis subovatis, concavis, c. aequalibus, d. basi laevissime unitis. Corolla nulla vel calyce unita (cum Perianthium sub florescentia margine & interiore latere niveum). Staminum filamenta a. quinque, b. subulata, c. longitudine calycis, d. receptaculo inserta. Antherae a. solitariae, b. basi bifidae, c. brevissimae, d. divisura annexae. Pistilli Germen a. unicum, b. ovatum, trigonum. c. brevissimum. Styli a. tres, b. filiformes, c. longitudine staminum. Stigmata b. obtusa. Pericarpii capsula b. ovata, obsolete trigona, c. longitudine calycis, d. calyce tecta, trilocularis, trivalvis. Semina a. numerosa, b. orbiculata, depressa, margine acuto cincta, nitida, c. parva, d. columellae adfixa.